Türkiye'nin Çöp Konteyneri Üretici Lider Firması

Sıfır Atık Konteynerleri

1 2 3 4 5 6

Firmamız Teknik konteyner, Sıfır atık kovaları, kutuları ve konetynerleri üretimin de ve satışın da türkiye genelinde belli bir müşteri kitlesine ulaşmıştır. Her zaman ki gibi müşterilerimizin memnuniyetini ön planda bulundurarak sıfır atık malzemesi üretiminde yüzlerini güldürmeyi başamaktan mutluluk duyuyoruz.

Sıfır Atık Nedir?

Kısaca tanımlamak gerekirse, son zamanların en çok tartışılan konularından biridir. Atık malzemelerin geri dönüşüm aracılığı ile değerlendirilmesi demektir. Atığa sebep olan etkenlerin gözden geçirilmesi ve israfın önüne geçirilmesini hedefleyen atık yönetim felsefesinin tanımıdır. Konuyu hedefleyen işletmeler iç ekonomiye ve ülke ekonomisine büyük oranda fayda sağlamış olmaktadır.

Ülkemiz genelinde sınırlı kaynaklara sahip olmamıza rağmen, son zamanlar da ihtiyaçlarımız giderek artmaktadır. Doğal kaynaklarımızın bu ihtiyaçları karşılaması için verimli bir şekilde kullanılmasının önemi hem büyüktür hem de giderek artmaktadır. 

kaynakların daha verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.


Sıfır Atık Avantajları?

İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılmas, ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılması, çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığında çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması, çevresel risklerin azalmasının sağlanması, temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması, verimliliğin yüksek oranda artmasıdır.